Privacy Statement

DuinGooi Media BV, gevestigd aan Bankastraat 100, 2585 ES te Den Haag, is bij deze actie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze website kunnen worden gevraagd. De omschrijving van de verwerking van betreffende persoonsgegevens is weergegeven in deze privacyverklaring. In geval van vragen over privacy kunt u die stellen aan DuinGooi Media BV, Bankastraat 100, 2585 ES te Den Haag, www.duingooi.nl, emailadres: privacy[@]duingooi.nl;


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy[@]duingooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DuinGooi Media BV verwerkt bij deze verkiezing persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitleveren van een code voor toegang tot een heerlijk wellnessresort
- Verzenden, kunnen personaliseren en op maat maken van de in het invulproces genoemde nieuwsbrief/nieuwsbrieven
- Dagelijks activiteiten die komen kijken bij het uitleveren van tickets zoals het uitvoeren van controles of men volgens de voorwaarden heeft deelgenomen
- DuinGooi Media BV analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

-Uitleveren van persoonsgegevens indien actief toestemming (dus niet automatisch) wordt gegeven om deze gegevens te delen met derden. Bijvoorbeeld over Energie Bespaaradvies. Bekijk hier hun Privacy Statement.
 

Persoonsgegevens die DuinGooi Media BV verwerkt
DuinGooi MediaBV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden;

  • Voornaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Postcode
  • Huisnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Geautomatiseerde besluitvorming
DuinGooi Media BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DuinGooi Media BV) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DuinGooi Media BV bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.


Delen van persoonsgegevens met derden
DuinGooi Media BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die betrokken zijn bij de organisatie van deze actie als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de processen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in van DuinGooi Media BV, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DuinGooi Media BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan andere derden dan voor bovengenoemde processen. Naast deze processen worden uw gegevens toegevoegd aan toestemming voor het verzenden van een e-mailnieuwsbrief van DuinGooi Media BV. Echter pas nadat u uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven door middel van een aangevinkt aanvinkbox bij de betreffende met naam genoemde e-mail nieuwsbrief in combinatie met een klik op de bevestigingsmail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DuinGooi Media BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze worden pas geplaatst na een akkoord van uw op de “cookiebar”. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kunt u zich op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat (behalve de bevestigingsmail want op dat moment bent u nog niet ingeschreven). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DuinGooi Media BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy[@]duingooi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DuinGooi Media BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DuinGooi Media BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy[@]duingooi.nl

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details